SMARTVATTEN VERTO

Systembeskrivning

Undermätningssystemet Smartvatten Verto består av hushållsspecifika och fastighetsspecifika moduler.

 

Smartvatten Verto Module 2

 

I lägenheten

Hushållsspecifika flödessensor installeras i varje hushåll tillsammans med hushållsenheter och hushållsdisplayer.

Med hushållsdisplayen kan hyresgästen övervaka sin förbrukning av varm- och kallvatten. Displayen kan installeras vid ytterdörren eller på någon annan plats där den är lättåtkomlig för hyresgästen.

Hushållsenheten beräknar vattenförbrukningen och skickar data till insamlingsenheten via byggnadens elnät.

I byggnader

En insamlings- och fjärravläsningsenhet installeras i bostadsbolagets huvudelskåp.

Alla förbrukningsavläsningar kan erhållas från insamlingsenheten. Systemet kan fjärravläsas via mobilnätet eller en statisk IP-adress för att överföra data till det webbläsarbaserade systemet VertoLive.

Placering av mätare

Vid planeringen av hur mätarna ska placeras siktar man på att vattnet ska ledas in i hushållet via ett enda rör, så att bara en kallvattenmätare och en varmvattenmätare behövs för varje hushåll.

Eftersom varmvattencirkulationen slutar före varmvattenmätaren, måste mätaren placeras så nära vattenutloppen som möjligt för bästa avläsning av rörsystemet. Enligt byggreglerna får ”väntetiden” för varmvatten vara max 20 sekunder.

Smartvatten Verto Module 2

MODUL 2

(Permanent anslutning)

1 x varmvatten
1 x kallvatten
 

Smartvatten Verto Module 2

MODULE 3

2 x varmvatten
1 x kallvatten

Smartvatten Verto Module 2

MODULE 4

2 x varmvatten
2 x kallvatten