IMD VATTEN

Smartvattens Undermätningstjänst

Vi har infört en ny tjänst med undermätare baserat på vårt egenutvecklade system som är helt trådlöst och LoRa-baserat för bostadsfastigheter, som uppfyller IMD-kraven. För kommersiella fastigheter erbjuder vi också undermätare. Dessa undermätare möjliggör noggrann läcksökning i specifika områden och säkerställer en rättvisare fakturering genom att särskilja hög- och lågförbrukare.

KONTAKTA OSS

Verto chart

Fördelar med Smartvattens Undermätningstjänst

Hub chart

Besparingar

Uppföljning av vattenförbrukning i realtid och fakturering enligt förbrukning gör vattenförsörjningen rättvis och hjälper samtidigt till att spara både pengar och vatten. 

Mobile view for water consumption

Avgiftsfri Display & App

Appen ger  tillgång till vattenförbrukningsuppgifter var som helst. Den visar vattenförbrukningskalkylerna per dygn för varje hushåll. Den meddelar också användaren om vattenförbrukningen under ett dygn har överskridit medelvärdet.

Smartvatten Mobile

Digital Assistent

För fastighetsförvaltaren är systemet en utmärkt assistent. Mätdata överförs automatiskt och säkert från insamlingsenheten till molntjänsten. Den kan avläsas i både numerisk och grafisk form med en webbläsare från serviceprogrammet. 

Save money on water consumption

Underlättar Fakturering

För faktureringsändamål kan förbrukningsdata överföras till faktureringsprogrammet med hjälp av en överföringsfil eller en gränssnittslösning.

 

Vattenmätningssystemet består av fastighets- och bostadsspecifika moduler.

Smartvatten erbjuder en omfattande lösning som möjliggör övervakning av vattenförbrukningen för varje enskild lägenhet eller enhet i er fastighet. Genom att säkerställa en korrekt och rättvis fakturering baserad på verklig vattenanvändning, är vår lösning godkänd enligt EU-lagstiftning.

Våra tjänster inkluderar konsumtionsanalyser och realtidsdetektering av läckage och vi kan också erbjuda en enkel integrering med befintliga undermätare för smidig och effektiv hantering av vattenanvändningen.

I FASTIGHETEN

I fastighetens huvudcentral installeras en fastighetsspecifik insamlingshet. Systemet fjärravläses automatiskt över GSM-nätet eller via bredbandsanslutning till det webbläsarbaserade systemet.

Verto flow sensor
Smartvatten Verto display

I BOSTADEN

I varje bostad installeras bostadsspecifika flödesgivare, enheter och displayer. Bostadsdisplayen är trådlös och den kan placeras i ett torrt utrymme med hjälp av väggfästet som ingår i leveransen. Bostadsenheterna visar vattenförbrukningen och skickar förbrukningsdata trådlöst till insam-lingsenheten.

I KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för vattenmätning i alla typer av kommersiella fastigheter. Oavsett om ni redan har installerat vattenmätare eller behöver komplettera er befintliga utrustning, står vi till tjänst.

Vi har flera installationspartners som använder olika metoder för att avläsa era redan installerade vattenmätare. Tillsammans med er utforskar vi möjligheter och hittar den mest lämpliga lösningen för era behov.

Om ni önskar att vi tillhandahåller nya vattenmätare kommer dessa vara av ultraljudstyp från en pålitlig leverantör som vi har lång erfarenhet av. Dessa mätare kommunicerar smidigt via trådlös M-bus till vår egen M-bus gateway, som enkelt ansluts till ett vägguttag i samband med installationen av era nya vattenmätare.

Er nya M-bus gateway tar emot förbrukningsdata från vattenmätaren och överför den omedelbart till vår molntjänst. Med våra skräddarsydda lösningar kan ni optimera er vattenförvaltning och effektivisera er fastighetsdrift.

Smart water dashboard - Smartvatten Index zoomed
SMARTVATTEN HUB

Tar vatteneffektivitet till nästa nivå för fastighetsägare

En förbättrad plattform där våra kunder nu ännu enklare kan ansluta och samla in vattendata från valfri vattenmätare i fastighetsportföljen, till en enda plattform. Oavsett huvudmätare eller undermätare kan hela byggnadens vattenflöde och relaterade kostnader till dessa, analyseras i Smartvatten HUB och aggregeras upp till portföljnivå.

AUTOMATISK DATAÖVERFÖRING

Förbrukningsdata och fakturering är alltid uppdaterade. Hyresgästen kan övervaka förbrukningen av varm- och kallvatten i sin lägenhet med systemets mobila hushållsdisplay.

VI TAR MÄTDATA TILL SKRIVBORDET

Vårt system samlar in vattenförbrukningsdata för alla dina objekt på en adress. Mätdata kan avläsas med en webbläsare från serviceprogrammet. Från plattformen kan sedan vattenförbrukningsdata överföras till faktureringssystemet med hjälp av en överföringsfil eller en gränssnittslösning. Dessutom larmar systemet vid läckage eller störningar. 

Vill du prata vatten med oss?

Fyll i formuläret här bredvid eller kontakta oss via mail eller telefon.

+46 8 313 000

info@smartvatten.se