SMARTVATTEN INDEX

Seuraa vesitehokkuutesi edistymistä

Smartvatten Hubiin kiinteänä osana kuuluva Smartvatten Index on vertailuindeksi, joka yhdistää vedenkulutustiedot ja vuototilastot tehokkuusindikaattoriksi. Voit laskea ja asettaa kunkin kohteesi vesitehokkuuden paremmuusjärjestykseen, verrata tuloksia kilpailijoihisi ja jopa selvittää veteen liittyvät hiilidioksidipäästösi.

Ota yhteyttä

Smartvatten Index

SMARTVATTEN INDEX

Edut

smartvatten icon

Tarkka vesitehokkuuden vertailuanalyysi

smartvatten icon

Kokonaisvaltainen suoritusindikaattori

smartvatten icon

Räätälöity kiinteistötyypin mukaan

smarvatten icon

Näyttää kiinteistön säästöpotentiaalin

smartvatten icon

Palkitsee vuotojen havaitsemisesta ja vähentämisestä

Tietoon perustuva toimintamalli vedenkäytön tehokkuuden optimoimiseksi

Smartvatten Index perustuu yli 20 000 kiinteistön yksityiskohtaiseen vesimittaridataan, ja antaa arvokasta tietoa omaisuutesi vedenkäytön tehokkuudesta. Indeksissä otetaan huomioon sekä vedenkulutus että vuotojen esiintyminen, ja se luokittelee omaisuutesi kiinteistötyypin ja pinta-alan mukaan. Kukin kohde saa numeerisen pistemäärän, joka kuvastaa sen vesitehokkuutta ja vuotojen hallintaa. Veteen liittyvät hiilidioksidipäästöt mainitaan erikseen. Tunnista vesitehokkuuden parantamista kaipaavat kohteet ja määrittää toimenpiteet sen mukaisesti. 

Löydät Index-pisteesi Smartvatten-raportistasi tai Smartvatten Hubista. Hubiin kirjaudut Smartvatten Online -tunnuksillasi.

Kirjaudu Hub-portaaliin

VÄHENNÄ VUOTOJA

Index-pisteisiin vaikuttavat tekijät

Smartvatten Index -pisteet saadaan laskemalla neliömetriä kohti käytetyn veden määrä kuutiometriä kohden. Asteikko vaihtelee 10:stä 90:een, jossa 10 on alhaisin ja 90 on korkein mahdollinen pistemäärä. Kun teet kiinteistösi vesitehokkuudesta tärkeän osan kestävyystavoitteitasi, saat enemmän pisteitä. Indeksissä otetaan huomioon seuraavat osatekijät.

Washing machine leak

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä

Kiinteistötyyppi - Kukin kiinteistö luokitellaan BREEAM-standardin perusteella tyypin mukaan, kuten asuin- tai teollisuuskiinteistöt. 

Kulutus - Kullekin luokalle määritetään keskimääräinen vertailukulutus neliömetriä kohti. Tämän mediaaniarvon ylittävä tai alittava kulutus vaikuttaa indeksiin suhteellisesti. Mediaaniviitearvoissa otetaan huomioon myös tilastoja keskimääräisestä kulutuksesta. Esimerkiksi: 120 litraa henkilöä kohti päivässä asuinkiinteistöissä. 

Vuotokomponentti - Jokaisesta havaitusta vesivuodosta vähennetään yksi piste indeksin pistemäärästä. Lisäpisteitä voidaan vähentää vuodon keston perusteella, mikä tarkoittaa, että pidempikestoisilla vuodoilla on suurempi kielteinen vaikutus.

CO2-päästöt

Tiedä veteen liittyvä hiilijalanjälkesi. Jokaisella kiinteistöllä on vedenkulutukseen perustuva hiilijalanjälki. Smartvatten ottaa seuraavat tekijät huomioon laskiessaan vedenkulutuksesta aiheutuvia CO2-päästöjä:

Reduce your CO2 emissions with water

1

Veden tuotantoon liittyvät hiilidioksidipäästöt

Tämä kattaa juomaveden jakelun ja jäteveden käsittelyn. Laskelmat perustuvat Helsingin Vesi-liikelaitoksen virallisiin tietoihin, jotka ovat 0,71 kg CO2 / m3. Koska laitoksella on käytössä nykyaikainen, laajamittainen jätevesiverkosto, sen voidaan olettaa olevan suhteellisen varovainen luku, kun sitä sovelletaan muihin alueisiin.

Reduce your CO2 emissions with water - globe

2

Lämpimän veden tuottamiseen käytetty energia

Tämä on keskimäärin 58 kWh kuutiometriä kohti. Hiilidioksidipäästöjen määrä riippuu käytetystä lämmitystyypistä, joka voidaan määrittää kiinteistökohtaisesti. Laskelmamme perustuvat Motivan ja Tilastokeskuksen tietoihin.

Shower head blue

3

Lämpimän veden osuus

Lämpimän veden osuus kokonaisvedenkulutuksesta määräytyy kiinteistötyypin mukaan ja noudattaa Motivan virallisia ohjeita.

Kysy lisää Smartvatten Indexistä

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kerro tarpeistasi. Me räätälöimme juuri sinulle sopivan kokonaisuuden.

Ota meihin yhteyttä suoraan tai täyttämällä lomake.

+358 20 741 4020

info@smartvatten.com