SMARTVATTEN | KIINTEISTÖT

Kokonaisvaltainen vesitehokkuus kiinteistöille

Paranna kiinteistön vesitalouden hallintaa nykyaikaisen teknologian ja tarkan kulutusdatan avulla. Seuraa, mittaa ja analysoi vedenkäyttöä, havaitse vuodot ja huollon tarve nopeasti ja reaaliaikaisesti - kokonaisvaltaisesti. 

Päävesimittaus     Tilakohtainen vedenmittaus

 

Nämä ongelmat Smartvatten ratkaisee

Manual work
VESIDATAN HUONO LAATU

Vielä nykyäänkin suurin osa vesimittareiden lukemista kerätään manuaalisesti tai puoliautomaattisesti, yleensä kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Tällä menetelmällä on merkittävä haittapuoli: se johtaa datan heikkoon laatuun. Tarkkojen ja automatisoidun vedenmittauksen rajallinen saatavuus estää vedenkulutuksen ymmärtämisen ja vuotojen havaitsemisen. 

Main meter
VEDENKULUTUSTIETO ON HAJALLAAN

Kiinteistöissä on erityyppisiä vesimittareita, sekä analogisia että digitaalisia. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä haasteita yhtenäisten ja vertailukelpoisten tietojen keräämiselle. Vesidatan yhdelle alustalle keräävä ohjelmistomme tuo vedenmittauksen tähän päivään. Laadukkaan vesidatan varmistat Smartvattenin helposti asennettavien tilakohtaisten vesimittareiden avulla. 

Pipe leak
VEDENKULUTUKSEN YMMÄRTÄMINEN

Meidän on ymmärrettävä kiinteistöjemme vesitehokkuus ja sen vaikutus kustannuksiin ja CO2-päästöihin. Yhdenmukaiset vesitiedot tuovat apua tiedon tulkintaan ja nopeuttavat poikkeuksiin reagoimiseen. On olennaisen tärkeää, että mahdolliset vuodot tai epänormaali kulutus voidaan tunnistaa nopeasti ja siihen voidaan puuttua.

ALUSTARATKAISUMME

Smartvatten Hub

Kaikki vesidata yhdeltä alustalta.
Smartvatten Hub on alusta, joka kerää ja yhdistää kaikkien kiinteistöjesi ja tilojesi vedenkulutusdatan saumattomasti yhdelle alustalle. Seuraa, analysoi ja vertaile jokaista kiinteistöä edistyksellisen data-analytiikkamme avulla ja muuta tieto kestäviksi toimiksi.

Smartvatten Hub Chart 2

PALVELUT

Vesitehokkuutta kokonaisvaltaisesti kaikille kiinteistöille


Palvelumme tarjoavat markkinoiden johtavat ohjelmistot ja teknologiat kiinteistöjen vedenkulutuksen täydelliseen optimointiin.

PÄÄVESIMITTAUSPALVELUEtäseurantapalvelu kiinteistöjen vedenmittaukseen ja vuotojen havainnointiin.
Päävesimittauspalvelumme kerää kiinteistösi päävesimittarin kulutusdatan analysoitavaksesi pilvipalveluumme. Lisäksi saat arvokasta vertailutietoa tekemiesi vesitehokkuustoimien vaikutuksesta. Vuotohälytysten avulla ehkäiset myös vakavat vesivahingot.

TILAKOHTAINEN VEDENMITTAUS

Seuraa kiinteistön vedenkulutusta tilakohtaisesti. Smartvatten Verto -vedenmittausjärjestelmä mittaa kunkin huoneiston tai tilan vedenkulutuksen tarkasti ja ajantasaisesti paikantaen mahdolliset vuodot ja huollon tarpeen. Asukkaat voivat tarkkailla vedenkulutustaan Smartvatten Verto -näytön tai mobiilisovelluksen avulla. Tarvittaessa huolehdimme puolestasi myös vesilaskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

Kasvata tietoisuuttasi kiinteistöjen vesitaloudesta

ESG certification goals with water

KIINTEISTÖJEN VEDENKULUTUS LÄPINÄKYVÄKSI

Palvelumme on syntynyt siitä syystä, että rakennusten vedenkulutus jää usein huomaamatta. Visualisoimalla kulutustottumukset ja tarjoamalla reaaliaikaisia tietoja autamme asiakkaitamme tekemään tietoon perustuvia päätöksiä vedenkäytön tehostamiseksi.

Monitoring with pad

RAPORTEISTA VESITEHOKKUUTTA

Pyrimme  lisäämään tietoisuutta veteen liittyvistä kysymyksistä tarjoamalla oivaltavia raportteja ja yksityiskohtaisia analyysejä. Datan merkitys korostuu vastuullisuusraportoinnin yleistyessä. Korostamalla tapoja säästää vettä ja kertomalla tehottoman käytön seurauksista pyrimme luomaan tietoisemman ja sitoutuneemman asiakaskunnan, joka edistää kestävää vedenkulutusta.

Smartvatten Hub Chart 2

VESITEHOKKUUDEN TODELLINEN MERKITYS

Miljoonia litroja vettä on säästetty vesitalouden tehostamisen ja kulutustottumusten muutoksen ansiosta. Järjestelmämme avulla havaitaan vuosittain yli 50 000 vuotoa. Nopea reagointi mahdollistaa veden tuhlauksen vähentämisen ja vesivahinkojen pienentämisen. Yli 40 000 euron vuosittaiset säästöt osoittavat, että vedenkäytön optimointi Smartvattenin avulla tuo myös taloudellisia etuja.

 

Referenssit

CapMan

Vesitehokkuuden parantaminen on olennainen osa vastuullista kiinteistöhallintaa CapMan Real Estatelle, joka mittaa kiinteistöjensä vedenkulutusta Smartvattenin Päävesimittauspalvelun avulla. Yhtiö asensi järjestelmän ensimmäisiin kiinteistöihinsä vuonna 2017. Nykyään Smartvattenin palvelu analysoi vedenkulutusta ja havaitsee vuotoja yli sadassa CapManin kiinteistössä Suomessa ja Ruotsissa.

Haluatko kuulla lisää? Ota meihin yhteyttä!

Täytä lomake tai ota meihin suoraan yhteyttä.

+358 20 741 4020

info@smartvatten.com