HÅLLBARHET

Miljöcertifieringar

Med Smartvatten samlar ni poäng till certifieringar

GRESB kopplar samman företag och tillgångar i början av deras hållbarhetsresa med ett nätverk av ledare, vilket hjälper dem att överbrygga skillnader i utförande.

BREEAM In-Use är en miljöbedömningsmetod som gör det möjligt för fastighetsinvesterare, ägare och förvaltare att fastställa och driva hållbara förbättringar av sina byggnaders driftprestanda. Den skapar förutsättningar för jämförelse av och garantier för hållbarhet avseende alla byggnadstyper.

CRESB logo
GRESB

Smartvatten kunder tjänar automatiskt
4,916 poäng till sin certifiering

Smartvatten har gått med i GRESB:s partnerprogram. Partnerskapet befäster den kurs Smartvatten har följt från början: att bli en ledande aktör inom vatteneffektivitet, och en aktör som är här för att stanna.

GRESB-organisationen tillhandahåller en standardiserad och väl beprövad metod för att fastställa miljö-, social- och styrningsprestanda (ESG) för fastigheter och infrastruktur och delar denna data med kapitalmarknaderna. GRESB är det ledande ESG-riktmärket för fastighets- och infrastrukturinvesteringar runt om i världen. Organisationen betonar ständigt vikten av ansvarsfull vattenkonsumtion.

För sina GRESB-certifieringar är Smartvattens kunder garanterade minst 4,66 poäng av 100 möjliga i kategorin Water Performance i GRESB:s årliga bedömning. Se tabellen nedan för mer information – eller kontakta Smartvatten direkt för att få veta mer om vad detta kan betyda för dig. Få totalt 7.666 med våra tilläggstjänster!

GRESB POÄNG

GRESB-poäng för vatteneffektivitet när du använder Smartvatten

WT1 - Vattenförbrukning

Rapportering av vattendata ger 4 poäng förutsatt att 100% av din fastighetsportfölj har 12 månaders vattenförbrukningsdata för all sammanlagd våningsyta. Om du inte når 100% av våningsytan benchmarkas portföljens datatäckning och poängsätts dynamiskt. Det innebär att om du till exempel har 70% datatäckning på kontorstillgångar i Europa kommer du få ett annat resultat än om du har industritillgångar på samma plats och med samma datatäckning. Poängsättningen varierar då mellan 0–4 poäng.

MR3 - Extern granskning av vattendata

Smartvatten erbjuder årliga granskningsutlåtanden till kunder för att bekräfta deras årliga vattenanvändning. Detta ger 0,4166 poäng.

RA4 - Vatteneffektivitetsåtgärder

Ofta har tillgångarna i fastighetsportföljen haft automatiska (smarta) mätare installerade under de senaste 3 åren. Detta ger automatiskt 0,5poäng.

YTTERLIGARE POÄNG

WT1 - Vattenförbrukning

Like for Like Performance Improvement
Smartvatten tillhandahåller analytiska verktyg och stöd för att identifiera och minimera vattenförluster samt hjälpa till att kontinuerligt förbättra prestandan, med upp till 2 ytterligare poäng tillgängliga.

RA4 - Vatteneffektivitetsåtgärder

Undermätningssystem
Tilläggstjänsten för undermätning kan möjliggöra ytterligare
0,25 poäng.

RA1 - Performance Risk Assessments

Smartvatten erbjuder en dedikerad rapport om vatteneffektivitetsrisk per tillgång, som rangordnar alla tillgångar i portföljen i förhållande till vatteneffektivitetsprestanda och ger detaljerade insikter om vatteneffektivitetsprestanda. Genom att använda denna rapport och tillhandahålla en handlingsplan baserad på insikterna och rangordningen kan kunder uppnå 0,5 GRESB-poäng.

BREEAM logo
BREEAM

Smartvattenkunder kan samla upp till 25 poäng till sin certifiering

När det gäller att vidta hållbara åtgärder inom fastighetsbranschen säkerställer hållbarhetscertifieringar att era ansträngningar och framsteg är korrekt bestämda, värderade och redo för jämförelse. Med BREEAM blir ert arbete med att uppnå organisationens hållbarhetsambitioner både mätbart och synligt. Som Smartvatten-kund kommer ni igång genom att tjäna poäng – så många som 25 av 51 när ni aktivt arbetar med vårt system.

Building Research Establishment Environmental Assessment Method, förkortat BREAAM, är en certifieringsmetod för hållbart byggda miljöer. Metoden har utvecklats av British Buildings Research Establishment (BRE) och är internationellt erkänd, högt ansedd och används i över 80 länder. Certifieringen BREAAM In-Use ger insikt om såväl den nuvarande hållbarhetsnivån i en befintlig byggnad som dess förbättringspotential.

BREEAM sätter ribban högre än vad som krävs enligt lag. Inte bara när det gäller att jobba snabbare mot en mer hållbar framtid utan även när det kommer till att säkerställa att dina byggnaders prestationer är motståndskraftiga mot plötsliga skeenden och gradvisa förändringar – vilket förhindrar ovälkomna överraskningar längre fram. Certifikatet har dessutom en positiv effekt på din GRESB-certifiering.

Smartvattens tjänst är ett utmärkt sätt att möta BREEAM:s prestandakrav för vattenförbrukning. Vår anordning och mjukvara håller så hög kvalitet att Smartvatten-kunder tjänar 10 poäng för sin certifiering med vår huvudmätartjänst och kan tjäna upp till 25 poäng av 51 genom att aktivt arbeta med vårt system. ”För företag som redan arbetar med BREEAM kan dessa 25 poäng vara den avgörande faktorn för att gå med i Smartvatten”, säger Patrik Tjäder, Sales Manager i Skandinavien.

För mer information om BREEAM-poäng för vatteneffektivitet, se tabellen nedan eller kontakta Smartvatten direkt och lär dig mer om vad detta kan innebära för er.

BREEAM

BREEAM-poäng för vatteneffektivitet när du använder Smartvatten

ASSET PERFORMANCE

WAT 01 - Mätning av vattenförbrukning

När vår enhet är installerad på fastighetens huvudmätare får ni 4 poäng. När varje installation eller våning som står för mer än 10 % av vattenanvändningen är utrustad med en undermätare och en annan anordning, och byggnader med flera hyresgäster mäts per hyrt område, tillkommer ytterligare 2 poäng.

WAT 04 - Vatteneffektiva installationer: Kranar för handtvättställ

Om er byggnad är utrustad med automatiserade handtvättskranar kan Smartvatten förse er med vatteneffektiva aeratorer. Detta ger ytterligare 3 poäng.

WAT 05 - Vatteneffektiva installationer: Dusch

Om ni beställer och installerar vattenbesparande duschmunstycken från Smartvatten får ni 4 poäng.

WAT 07 - Läckagedetektering, huvudvattenledning

Efter att ni installerat Smartvattens läckagedetektionssystem tilldelas ni 4 poäng.

MANAGEMENT PERFORMANCE

WAT 13 - Rapportering av vattenkonsumtion

När ni använder Smartvatten Water Efficiency Index som riktmärke tjänar ni automatiskt 2 poäng. Tjäna en extra poäng när ni rapporterar om det internt och ytterligare en om ni publicerar denna information i en årsredovisning.

WAT 14 - Vattenstrategi

Att skapa en datadriven vatteneffektivitetsstrategi med Smartvatten, baserad på läckagedetekteringsdata och en vattenbesparingsbedömning, kan ge er 4 poäng.

Fler frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss direkt eller genom att fylla i formuläret.

+46 8 313 000

info@smartvatten.com