SMARTVATTEN FÖR FASTIGHETER

Övervaka, mät och analysera vattenförbrukningen i alla era fastigheter - i realtid.

EN EFFEKTIV VATTENHANTERING FÖR HELA ERT FASTIGHETSBESTÅND.

Skrolla ner

   

Öka medvetenheten om vattenrelaterade frågor.

Vår tjänst är född ur insikten om att vattenförbrukningen i fastigheter ofta går obemärkt förbi. Genom att visualisera förbrukningsmönster och erbjuda insikter i realtid hjälper vi våra kunder att fatta informerade beslut för att effektivisera deras vattenanvändning.

Vi strävar efter att utbilda och öka medvetenheten om vattenrelaterade frågor genom att erbjuda insiktsfulla rapporter och detaljerade analyser. Genom att lyfta fram vattenbesparingstekniker och förklara konsekvenserna av ineffektiv användning arbetar vi med att skapa en mer medveten och engagerad kundbas för att främja hållbar vattenkonsumtion.

Våra framgångar i faktiska siffror.

Uppkopplade fastigheter: Över 15 000 fastigheter och 200 000+ lägenheter är anslutna till Smartvattens system.

Vattenbesparing: Miljontals liter vatten har sparats tack vare effektiv hantering och tidiga upptäckter av avvikelser i konsumtionsmönstret.

Läckagedetektering: Årligen upptäcks över 50 000 läckage, vilket möjliggör snabb åtgärd för att minska på vattenslöseri och förhindra dyra vattenskador.

Ekonomiska besparingar: En genomsnittlig besparing på 500 000 SEK dagligen indikerar de ekonomiska fördelarna av att optimera vattenanvändningen med Smartvatten.

 

TJÄNSTER

Vattenövervakning för hela er fastighetsportfölj.


Våra tjänster tillhandahåller marknadsledande mjukvara och teknologi för en fullständig optimering av vattenförbrukningen i fastigheter.

Genom att ge er verktygen för automatiserade processer möjliggör vi inte bara förbättrad övervakning utan även möjligheten att fokusera resurser på strategiska insatser som låter er göra mer med mindre ansträngning.

HUVUDMÄTNING
På bara 5 minuter
kan vi digitalisera era huvudmätare och koppla de till vår portal. Detta innebär att ni får tillgång till den mest noggranna vattendata på marknaden i realtid på nolltid. Nu kan ni äntligen ta full kontroll över era fastigheters vattenkonsumtion.

UNDERMÄTNING

Som ett led i vår strävan att erbjuda omfattande vatteneffektivitetslösningar introducerar vi nu också undermätare i vår portfölj. Vårt egenutvecklade system är helt trådlöst och LoRa-baserat, vilket passar perfekt för bostadsfastigheter och uppfyller kraven på IMD för vatten.

Vår Vision: Automatiserade insikter som bidrar till vattenbesparing.

Vilka problem finns idag som Smartvatten löser?

Man and laptop
LÅG DATAKVALITET

Även idag sker majoriteten av vattenmätaravläsningar manuellt eller halvautomatiskt, vanligtvis månadsvis, kvartalsvis eller årligen. Denna metodologi, har en betydande nackdel: den resulterar i låg datavalitet. Den begränsade tillgången till exakta och kontinuerliga mätningar förhindrar möjligheten till en användbar analys av vattenförbrukning och upptäckt av läckage. 

Two meters
OLIKA MÄTARSYSTEM

I många fastighetsportföljer återfinns en blandning av olika sorters vattenmätare, både analoga och digitala. Detta kan skapa betydande utmaningar när det gäller att samla in enhetlig och jämförbar data. Dessutom är ersättning av vattenmätare en komplicerad och kostsam åtgärd. Med vår lösning spelar det ingen roll vilken typ av vattenmätare ni har på fastigheterna.

Utilities cyber security
BRISTANDE INSIKTER

Vi behöver förstå vatteneffektiviteten i våra fastigheter och dess påverkan på kostnader och CO2-utsläpp. Problemet med olika vattenmätare och deras varierande larm gör det svårt att tolka data. Att ha en enhetlig metod för att tolka och reagera på data från olika mätare är avgörande för att snabbt kunna identifiera och hantera eventuella läckage eller onormala förbrukningsmönster.

Vill du prata vatten med oss? 

Fyll i formuläret här bredvid eller kontakta oss via mail eller telefon.

+46 8 313 000

info@smartvatten.se