HÅLLBARHET

Vår påverkan och ESG

Vatten är en viktig del i en hållbar framtid


Världen prioriterar hållbarhet allt högre – och det med rätta. Men i vår strävan att spara energi och välja förnybara källor, återvinna och minska avfall, förbises ofta den enorma besparingspotentialen för vatten. Vi på Smartvatten vill göra vatten till en integrerad del av allt hållbarhetsarbete.

Genom att övervaka och minska vattenförbrukningen sparar vi mer än bara vatten. Vi sparar även på den energi, den tid och de pengar som krävs för att värma vattnet till duschen och behandla det när det har försvunnit ner i avloppet.

Med en tydlig strategi för vatteneffektivisering,
så kan vi använda vatten ansvarsfullt,
samtidigt som vi minskar belastningen på naturen.

Man and sea
Join the Smartvatten team

I Europa är vi lyckligt lottade att ha stor tillgång till färskvattenresurser. Men även om vattenbrist inte påverkar oss direkt, visar studier att problemet ökar i alla delar av världen.

På Smartvatten är hållbarhet inte bara vad vi sysslar med, det är hur vi arbetar. Vi får jobbet gjort via distansuppkoppling, minimerar pappersanvändningen, fokuserar på återvinning och använder energieffektiva lösningar på alla våra verksamhetsplatser.

Smartvatten har stora planer för framtiden – både för att spara vatten och för vårt företag. Vi ser att fastighetsägare runt om i världen i allt högre grad gör vattenbesparingar till en del av sin ESG-strategi och vi är redo att hjälpa dem att nå målen. 

Varför vattenövervakning spelar roll

Vatten är en värdefull resurs som spelar en avgörande roll både i våra dagliga liv och i den globala ekonomin. Effektiv hantering av vattenanvändning är inte bara viktigt för att minska kostnader, utan också för att minimera miljöpåverkan.

Genom att optimera vattenförbrukningen kan företag ta betydande steg mot att nå sina ESG-mål och bidra till en mer hållbar planet.

ESG for water consumption
Landscape

Hur Smartvatten hjälper

Smartvatten är en ledande leverantör av intelligenta vattenhanteringslösningar som ger företag möjlighet att ta kontroll över sin vattenförbrukning. Vår toppmoderna teknik kombinerar realtidsövervakning, avancerad analys och automation för att ge dig värdefulla insikter i dina vattenanvändningsmönster.

Med denna information kan du identifiera avvikelser, upptäcka läckage och fatta beslut baserade på data för att minska förbrukning och slöseri.

Samarbeta med Smartvatten för att uppnå era ESG-mål

På Smartvatten tror vi att varje droppe spelar roll. Genom att implementera våra intelligenta vattenhanteringslösningar kan du aktivt bidra till dina ESG-mål samtidigt som du uppnår kostnadsbesparingar och förbättrar operativ effektivitet.

Tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid för kommande generationer. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur Smartvatten kan hjälpa ditt företag att göra en positiv påverkan.

+46 8 313 000

info@smartvatten.se