Referenser

NREP tar täten för en CO2-neutral fastighetssektor tillsammans med Smartvatten

Med ett hållbarhetsmål att vara helt klimatneutrala 2028 behöver alla delar inom verksamheten ses över, så även vattenförbrukningen. Fastighetsbolaget NREP tar täten mot en CO2-neutral fastighetssektor och med sig på vägen har de Smartvatten.

NREP är en fastighetsaktör som investerar i samt förvaltar, utvecklar och förbättrar fastigheter. Företaget delas in i olika segment som de verkar inom, bland annat Bostäder, Omsorg, Logistik, kontor och Real Estate Tech. NREP grundades för sexton år sedan med en mission att göra den byggda miljön bättre för kunder, städer och samhället i stort. Målet ska nås genom att leda  och accelerera utvecklingen mot en CO2-neutral fastighetssektor, vilket kan ses som en utmaning när fastighetsbranschen står för 40 procent av CO2-utsläppen globalt.

– Vårt nollmål är att vi ska vara helt klimatneutrala 2028 utan klimatkompensation. För oss innebär det att alla våra delar, driften av våra fastigheter, byggprocesser samt även de material vi använder när vi bygger, ska vara klimatneutrala. Inom Logicenters certifierar vi allt enligt BREEAM, berättar Karin Sjövall, hållbarhetschef hos Logicenters som är bolaget inom segmentet Logistik.

Vattenförbrukning en del av hållbarhetsarbetet för NREP

NREP har byggt Nordens största solcellsanläggning på tak och den första djupgeometriska brunnen som gör det möjligt att reglera temperaturen i en av företagets stora logistikanläggningar, med 95 procent mindre CO2-utsläpp än normalt.

– 2023 ska alla våra fastigheter inom Logicenters ha solceller på taken, säger Karin.
Som en del av företagets hållbarhetsarbete har även vattenförbrukningen setts över.

– Våra hyresgäster läste själva av sina vattenmätare, vilket gjorde det svårt att samla in datan och manuellt hantera den. I vårt hållbarhetsarbete använder vi Mestro och Enerkey energimätningssystem, där vi sammanställer all data och gör uppföljningar. Utmaningen var att hitta ett smidigt sätt att samla in data från vattenförbrukningen och data som enkelt gick att importera till våra externa plattformar, säger Karin.

”Smartvatten förstod direkt våra behov och önskemål”

Logicenters tog in offerter från olika företag som erbjöd vattenmätning.

– Lösningarna var dock komplicerade med metoder som krävde större ingrepp i rörsystemen och lång installationstid. Själva administrationen av datan var heller inte så enkel, säger Olle Lignell som jobbar i förvaltningsteamet på NREP Logicenters.

Olle Lignell

När NREP fick kontakt med Smartvatten kändes det som en bra lösning, berättar han.

– Deras lösning med en kamera som monteras på vattenmätaren är smidig och Smartvatten förstod direkt våra behov och önskemål. Utöver datainsamlingen så fick vi även larmfunktionen som varnar vid läckage samt ännu bättre data än vad vi efterfrågade på köpet.

Det kan vara en utmaning att hitta en lösning för en fastighetsportfölj som är geografiskt utbredd. Smartvatten kunde bistå med en enhetlig och skalbar lösning där det inte spelar någon roll i vilka länder fastigheterna finns eller vilket typ av vattenmätare fastigheterna har.

– Vi ser en växande trend bland fastighetsägare i Europa att inkludera vatten i sin ESG-strategi. Vi är väldigt glada över vårt samarbete med NREP, ett bolag som verkligen är i framkant inom hållbarhet, säger Taija Järvinen, Key Account Manager på Smartvatten.

All vattendata samlad med övrig på samma ställe

I dag sitter 70 kameror monterade i 34 av deras fastigheter. Från att NREP valde Smartvatten tills att alla kameror satt på plats tog det omkring en månad.

– Nu har vi haft Smartvattens lösning sedan mars 2021. Det fungerar väldigt bra, det är lätt att förstå och hyresgästen får en enkel överblick över sin förbrukning. Dessutom har Smartvatten tagit ansvar för all kontakt med hyresgästerna. De har haft digitala genomgångar, de svarar på frågor och bistår med hjälp. Det har självklart underlättat för oss som fastighetsägare. Lösningen har även en positiv inverkan när vi certifierar våra fastigheter enligt miljöcertifieringen BREEAM, berättar Olle.

Den data som levereras av Smartvatten läggs in i Mestro eller Enerkey, som i sin tur synkar med NREP:s interna xRM-system.
– Vi har nu allt samlat på samma ställe, vilket underlättar hanteringen av data när vi ska ta ut listor, titta på trender eller fatta beslut kring åtgärder. När det kommer till sammanställning av data behöver vi nu bara fylla i de eventuella luckor som finns, berättar Karin.

Hyresgästerna uppskattar tjänsten

NREP:s fastigheter inom Logicenters har en låg vattenförbrukning per kvadratmeter, att jämföra med exempelvis ett hotell. Därför läggs det primära fokuset inom företagets hållbarhetsarbete på energifrågor, både på att optimera energieffektivitet och att förse fastigheterna med solceller.


– På så vis säkrar vi inte bara tillgången på grön el utan ökar också kapaciteten i fastigheten, något som behövs allt mer när hyresgästerna börjar att ladda sina transportfordon. Trots att fokus ligger på energi är även vatten en viktig del. Smartvattens lösning gör det möjligt för oss att följa upp vattenförbrukningen noggrannare och se till att vi inte har något läckage. Varje kvartal skickar vi ut ett nyhetsbrev till våra hyresgäster där de får en sammanställning av bland annat sin vattenförbrukning och kan jämföra den med referensvärden och sin förbrukning över tid, säger Karin.

– Den feedback vi har fått hittills från hyresgästerna har varit positiv. De slipper nu manuellt samla in all data om vattenförbrukning som vi efterfrågar till vår hållbarhetsrapport, det sker automatiskt. Den data vi får in är även mer tillförlitlig, lägger Olle till.

NREP vill utöka samarbetet med Smartvatten

En viktig del i hållbarhetsarbetet handlar om samarbeten mellan olika parter. Genom att belysa det arbete som genomförs hoppas NREP skapa intresse hos hyresgästen och förhoppningsvis även öka deras goda relation.

– Smartvatten hjälper oss att tydliggöra det och vi hjälper i vår tur hyresgästerna att nå sina mål, utan att det blir en kostnad för dem, säger Olle.
Framöver ser NREP över möjligheten att installera Smartvattens lösning i andra typer av sina fastigheter också.

Vill du ta reda på mer om Smartvatten?

Ladda ner vår broschyr

Senaste