Referenser

Så fick Midstar Hotels total kontroll på sina vattenflöden

När Midstar Hotels sökte en lösning för att även inkludera vattenförbrukningen i sitt arbete med energieffektivisering, föll valet på Smartvatten. I dag har de bättre kontroll på fastigheternas vattenflöden och all data samlad på samma ställe. Midstar har även tagit ytterligare ett steg mot högre BREEAM-poäng med hjälp av Smartvatten.

Midstar Hotels AB är ett hotell- och fastighetsbolag som i dag äger 26 hotell i Sverige, Norge och Danmark.

– Vår vision är att skapa bättre hotell i Norden, både vad avser arbetsmiljön men även gällande den fysiska produkten och vad verksamheten bidrar med när det kommer till att lyfta den stad där den verkar. Vår ambition genomsyrar allt vi gör, säger Peter Tengström, partner och vd på Midstar.

Det ambitiösa målet inkluderar även ett ansvarstagande och en medvetenhet när det kommer till klimatpåverkan och hur verksamheten kan minimera sin del.

– Vi vill bidra till ett större ansvarstagande. Energiförbrukning är en del av det arbetet. Tre av våra 26 hotell driver vi själva och övriga drivs av våra hyresgäster, bland andra Nordic Choice Hotels och Scandic. Så vi behöver alltid hitta modeller att jobba med som fungerar lika bra när vi har ansvar för hela driften som när vi bistår våra hyresgäster, berättar Peter.

Enkel insamling av data med Smartvatten

I det pågående arbetet att ständigt effektivisera energiförbrukningen, undersöktes även hur vattenförbrukningen kunde inkluderas.

– Vi letade efter ett bra sätt att säkerställa data från vattenförbrukningen. Smartvattens lösning var ett potentiellt alternativ bland flera. Anledningen till att vi till slut valde att inleda ett samarbete med Smartvatten var möjligheten att på ett enkelt sätt, utan att behöva genomgå en komplicerad installation eller en större investering, samla in data. Att vi dessutom kunde koppla denna insamlade data till ett webbaserat system där vi kan ge våra hyresgäster ett användarkonto för att själv kunna ta del av sin data, gjorde att Smartvattens lösning passade oss, berättar Magnus Stålhammar, Property Manager hos Midstar.

Bra överblick efter implementering

Användarvänligheten och enkelheten är något som vägde tungt för Midstar i valet av lösning för insamlande av vattendatan.

– Portalen som används är lättillgänglig samt enkel att förstå och vi har möjlighet att göra en avläsning på timbasis, vilket passar oss. Ytterligare en fördel är att Smartvattens lösning kan implementeras med det verktyg som vi använder för våra övriga mätningar. Nu får vi en samlad överblick där vattenförbrukning är en parameter bland många. Våra hyresgäster behöver heller inte belastas med avläsning av vattenmätare, för att sedan lämna dessa data till oss. Nu sker allt digitalt och vi får tillgång till datan direkt, utan fördröjning, säger Magnus.

Kontroll över avvikande vattenflöden

Den förbättrade överblicken av vattenförbrukningen gör att det enkelt går att se vilka fastigheter som kräver mest vatten och var vattenförbrukningen är som störst.

Att få en kontinuerlig kontroll av vattenflödet i fastigheterna, skapar även en bättre försäkring mot oväntade vattenläckor, berättar Magnus.

– Vi ser snabbt om någon byggnad har en avvikande, högre vattenförbrukning och vi kan snabbt stoppa vattenläckor innan det blir för kostsamt. För oss är det även betydelsefullt att få tillgång till data för att göra analyser och utifrån dessa planera hur vi ska prioritera våra insatser och investeringar, säger han och fortsätter:

– Vi tittar nu även på om vi kan sänka vår premie mot försäkringsbolag nu när vi har bra kontroll på alla vattenflöden och har säkrat upp för att kunna undvika stora vattenskador. Det känns verkligen bra.

– Att vi dessutom kan tillgodoräkna oss ytterligare poäng inför vår certifiering inom BREEAM är verkligen positivt, lägger Peter till.

Bra stöd av Smartvatten hela vägen

Samarbetet med Smartvatten tycker de båda har fungerat väldigt bra. Än så länge är inte alla fastigheter uppkopplade, men arbetet är igång och inom någon månad kommer de att ta emot sin första, samlade data.

– Smartvatten har varit väldigt behjälpliga hela vägen. Det är många uppgifter om oss som ska lämnas in i början och vi har verkligen fått ett bra stöd och haft en nära dialog hela tiden. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Smartvatten, där de kommer att hjälpa oss bli än mer effektiva och smarta i vår vattenanvändning. Vi är övertygade om att de kommer att komma med ytterligare innovativa lösningar som inkluderar nya områden och utvecklar vår vattenhantering ytterligare, säger Magnus.

”Vatten är en viktig resurs vi behöver vara rädda om”

Att hotellverksamhet kräver mycket vatten, är ingen överraskning. Gästerna duschar, spaavdelningen kräver sitt och köket behöver mycket vatten.

– Visst är det bra att det finns snålspolande toaletter och vatteneffektiva duschmunstycken, men vi vill ta det ett steg längre. Vatten är en viktig resurs vi behöver vara rädda om och vi måste alla ha bättre kontroll på vår förbrukning och jobba smartare i framtiden. Det finns mycket kvar att göra, som att se över det faktum att vi använder dricksvatten i toaletterna och att vi inte tar tillvara på gråvatten, men att vi nu använder Smartvattens lösning är absolut ett steg i rätt riktning. Vi vill vara proaktiva i branschen och visa på vilka möjligheter det finns och där ser vi fram emot vårt fortsatta samarbete med Smartvatten, konstaterar Peter.

Vill ni också påbörja er hållbarhetsresa? Hör av er till oss

 

Om Midstar

Midstar är en asset manager inriktad på investeringar i hotell. Bolaget bildades ursprungligen i januari 2008. Midstar Hotels AB bildades i april 2015 av Midstar AB tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta, PRI Pensionsgaranti, Kåpan Pensioner och Riksbankens Jubileumsfond.

I dag äger företaget totalt 26 hotell i Sverige, Norge och Danmark.

Om Smartvatten

Smartvatten är en helhetslösning som sparar vatten, tid och pengar genom mätning av vattenförbrukningen i realtid. Vårt fokus ligger på att hjälpa fastighetsägare att arbeta med ansvarsfull konsumtion och hantering av vatten, med prisvärda och enkla lösningar. Vårt system för fjärrövervakning och läckagedetektering ger insikt i förbrukningen av din portfölj och hjälper till att upptäcka, lösa och förhindra läckor. Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet genom att erbjuda råd och hjälpa företag att skapa och implementera strategier för rent vatten. Tillsammans med våra kunder tar vi vårt ansvar för att göra målet om rent och säkert vatten för alla till verklighet.

Text skriven av: Sara Schröder

Ladda ner vår broschyr

Senaste