Referenser

Så fick Sehlhall koll på sina fastigheters energiförbrukning

För det miljömedvetna, moderna fastighetsbolaget Sehlhall har installationen av Smartvattens tjänst hjälpt dem få ännu bättre koll på sina fastigheters energiförbrukning.

– Nu är all data lättillgänglig samt visuell och vi kan enklare förstå fastigheternas förbrukningar och fatta rätt beslut, säger Mikaela Malmgren, förvaltningsansvarig hos Sehlhall.

Sehlhall är ett fastighetsbolag som utvecklar, bygger och förvaltar omsorgsfastigheter, såsom förskolor och skolor, gruppbostäder samt vård- och omsorgsboenden som äldreboenden och trygghetsboenden.

– Vi brukar säga att vi följer hela livets skede, från vagga till de äldre dagarna, och bygger och förvaltar våra fastigheter med högsta prioritet på människorna som bor och vistas i våra hus. Ofta är dessa människor de allra sköraste i vårt samhälle, och det är också därför frågor rörande miljö och inomhusklimat blir så extra viktigt i våra projekt, säger Mikaela Malmgren, förvaltningsansvarig hos Sehlhall.

 

Mikaela Malmgren

 

Ny teknik och hållbarhet viktigt

Företaget använder och testar gärna ny teknik och har själva olika lösningar installerade på sitt kontor i Stockholm.

– Vi bidrar även till en hel del forskningsprojekt och tycker det är viktigt att våga testa tekniken för att se om det är saker vi med fördel kan bygga in i våra egna fastigheter. Vi har till exempel en belysning som följer dygnsrytmen som vi även bygger in i våra vårdboenden, vilket visat sig ha en positiv effekt på de boendes välmående, berättar Mikaela.

Hållbarhet löper som en röd tråd genom hela företagets verksamhet. Under 2021 införde Sehlhall ett miljö- och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 som en del i företagets strukturerade miljö- och kvalitetsarbete.

– Vi jobbar för att alla våra byggstarter ska vara klimatneutrala sett ur ett livscykelperspektiv och att våra befintliga fastigheters energiförbrukning ska vara 100 procent förnybar. Vi bygger företrädesvis i trä, installerar bergvärme och solceller på de fastigheter där det är möjligt och miljöeffektivt samt tecknar gröna elavtal. I de fall vi har exempelvis fjärrvärme som uppvärmningskälla så vill vi gärna klimatkompensera, berättar Mikaela.

Tar ansvar för sin klimatpåverkan

Sehlhall hade ett behov av att tydligt och enkelt få koll på sina fastigheters energiförbrukning.

– Det är en viktig grund att stå på i vårt fastighetsägaransvar för att säkerställa att våra fastigheter inte förbrukar mer än nödvändigt. Fastigheter är en stor klimatbov och den mest klimatneutrala fastigheten är ju den som inte byggs sägs det, men fastigheter behövs och just omsorgsfastigheter finns det ett stort behov av. Vi som fastighetsägare måste därför göra vad vi kan för att minska dess påverkan på klimatet, slår Mikaela fast.

Våren 2021 började Sehlhall koppla på Smartvattens lösning. Mikaela upplevde tidigare en svårighet med att enkelt få fram data över vattenförbrukningen.

– Alla kommunala VA-bolag har inte själva kommit så långt i digitaliseringen att energidata finns enkelt tillhanda. Tack vare SmartVatten finns nu all statistik på vår portal, säger hon.

I och med att all data skickas in i Sehlhalls enegiuppföljningssystem där alla fastigheter finns uppkopplade, så kan de lätt jämföra liknande fastigheters förbrukningar mot varandra.

– Är det två liknande fastigheter där vattenförbrukningen skiljer sig kraftigt mellan varandra, kan vi grotta vidare och förstå varför och i vissa fall sätta in åtgärder för att dra ner förbrukningen på den fastighet som avviker, berättar Mikaela.

 

Mikaela Malmgren

 

Förebyggt vattenskador flera gånger

Mikaela har flera exempel på när Smartvattens lösning har hjälpt till att förebygga flertalet vattenskador.

– Vi jobbar inte alltför sällan med att bygga och förvalta fastigheter för de allra sköraste i vårt samhälle. Vatten har en lugnande effekt på oss människor, vilket vi märkt i vissa fall då någon kan ha satt på en kran och gått och lagt sig. Tack vare Smartvatten så har systemet larmat om att vattenförbrukningen avviker och vi har kunnat stänga kranarna och satt in åtgärder med lugnande musik till den boende.

– I förskolor är det inte helt ovanligt att det sker en del sabotage av barn som tycker det är roligt att täppa till handfat och sätta kranarna på full effekt. Står detta över en helg utan att någon lägger märke till det, kan det skapa stora konsekvenser och omfattande åtgärder efter vattenskador som uppstår. Men tack vare Smartvattens tjänst så larmar ju detta, vilket gör att man kan åtgärda problemet innan det blivit skada.

Sparar tid och ökar tryggheten

Mikaela berättar att Smartvatten var precis vad Sehlhall saknade när det kommer till analys av vattenförbrukningen.

– Kameran läser av förbrukning på minutbasis och värdena finns alltid lättillgängliga. Förutom det så ligger det även i linje med vårt intresse av att testa på ny teknik och nya tjänster.

Utöver att tjänsten sparar tid för Sehlhall genom att all förbrukning finns tillgänglig online och integrerad med det energiuppföljningssystem som de använder, så uppskattar Mikaela att systemet snabbt larmar om något avvikande sker i förbrukningen.

– För oss som förvaltar bostäder är det guld värt då evakueringar av hyresgäster kan vara krävande, inte minst för den drabbade hyresgästen. Ytterligare ett tillägg är att tjänsten, i relation till alla fördelar den bidrar med, inte alls varken är avancerad eller kostsam. Vem som helst skulle kunna installera kameran och strax därefter kan avläsningen synas.

Kommer att utöka tjänsten

Mikaela är väldigt nöjd med samarbetet med Smartvatten.

– Teamet på Smartvatten är alltid måna om att lösa våra frågeställningar, och saknar vi någon funktion kollar de upp möjligheterna att lösa våra problem och tillgodose våra behov. De är duktiga på att följa upp hur vi använder tjänsten, vilket jag upplever väldigt professionellt.

Sehlhall kommer att fortsätta koppla upp sina fastigheter mot Smartvatten för automatisering av insamling av förbrukningsdata.

– Vi färdigställer bland annat ett par förskolor under 2022, och att ha Smartvatten uppkopplade på dessa blir som en extra skadeförsäkring i och med att vattenläckor kan upptäckas så snabbt.

Om Sehlhall

Sehlhall utvecklar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Deras kompetensområden är vårdbostäder, gruppbostäder och skolor.

Antal fastigheter: 15 stycken totalt under 2022 varav alla ska förses med Smartvatten.

Använt Smartvatten sedan: våren 2021

Hemsida: https://www.sehlhall.se/


Vill du veta hur Smartvatten kan hjälpa er?

LÄS VÅR BROSCHYR

Senaste