Referenser

Savills och Smartvatten

Savills är ett internationellt konsultföretag i fastighetsbranschen och har med sina rötter i Storbritannien över 160 års erfarenhet. I Sverige jobbar man på uppdrag av fastighetsägarna och förvaltar alltifrån bostäder och kontor till köpcentrum. Savills strävar efter att vara en miljömedveten tjänsteleverantör där energieffektivisering och hållbarhet lyfts fram och integreras i arbetet. Dessutom vill man ligga i framkant vad gäller digitalisering och agerar proaktivt för att hitta smarta lösningar.

Det är just den kombinationen som fick Savills att få upp ögonen för Smartvatten; ett smart digitalt verktyg som hjälper fastigheter till en mer hållbar vattenförbrukning.

För tre månader sen installerades Smartvatten i nio av Savills svenska fastigheter och redan har man kunnat se resultat som sparat ihop investeringen.

Upptäck och identifiera misstänkta läckor direkt

När den automatiska avläsningen av vattenmätarna var igång tog det inte lång tid förrän man började se resultat.

“Den första fördelen med Smartvatten kunde vi se ganska snabbt då vi upptäckte en misstänkt läcka som behövde undersökas närmare”, berättar Sefkan Halbori, fastighetschef på Savills Sverige.

Tack vare den data som samlas in i realtid såg de en ökad och onormal vattenförbrukning i en av fastigheterna. I Smartvatten bryts dessa siffror automatiskt ner till hur många liter det rör sig om, under vilka perioder och tid på dygnet, samt vilken extra kostnad det innebär. Med hjälp av den här informationen kunde Savills genast agera och hitta källan till den misstänkta läckan.

I slutändan handlade det inte om någon läcka, utan den ökade vattenförbrukningen var kopplad till en pågående renovering. Snabbt fick man emellertid kontroll över problemet och kunde åtgärda det. I vanliga fall skulle det ha upptäckts långt senare, till exempel via en högre vattenfaktura eller under manuell avläsning av vattenmätaren.

Att Savills enkelt kan identifiera och åtgärda en ökad vattenförbrukning är något kunderna uppskattar. De är fastigheter med energimål som ska tillgodoses och Savills bidrar gärna med en mer energieffektiv förvaltning.

Trygghet med automatiserade larm

Att kunna avläsa data i realtid och med hjälp av tydliga rapporter gör vattenförbrukningen enkel att studera och analysera närmare. Men vad som inger en alldeles särskild trygghet är larmfunktionen. Du behöver inte förlita dig på att någon faktiskt öppnar programmet för att kontrollera siffrorna, utan med hjälp av olika larmnivåer kan du se till att alla berörda personer genast blir informerade vid akuta läckor.

“Vi har inte ännu fått uppleva den här funktionen i praktiken, men känner oss trygga med att veta att den finns. Det är dessutom en trygghet vi kan ge till vår kund, genom att snabbt kunna förhindra följdskador av ett större läckage,” förklarar Sefkan Halbori.

På Savills har de ställt in larmnivåer som gör att de kan få sms och mejl vid akuta större läckage. Ytterligare en fördel är att de kan skapa larmmottagare till både jour och fastighetsskötsel – parter som är direkt berörda av en akut läcka.

Enkelt att komma igång

Vidare berättar Sefkan Halbori om hur smidig uppstarten av Smartvatten varit.

“Jag vill berömma Smartvattens servicekänsla. Man har varit enkel att ha och göra med, tillmötesgående och snabb på att återkoppla. Hela den initiala servicen gjorde att vi fick förtroende för företaget. Nu när vi är igång har Smartvatten varit en proaktiv aktör som arbetat för att få in underlag och sett till att allt blir korrekt upplagt i systemet. Från vår sida har vi inte behövt lägga ner jättemycket tid på att få det driftsatt.”

Flexibiliteten är också något man uppskattat. Det är till exempel möjligt att välja om man vill ha månatliga eller dagliga rapporter över vattenförbrukningen, samt ställa in intervallet för avläsning av vattenmätarna (per minut eller timme). Det här är positivt eftersom olika fastigheter kan ha olika behov.

Pappersarbete och den mänskliga faktorn – ett minne blott

Enligt vad vi kan höra från Savills låter det inte som att de funderar på att återgå till en manuell avläsning av fastigheternas vattenmätare med papper och penna – med en ständig risk för mänskliga misstag. Investeringen i Smartvatten har gett valuta för pengarna och man har lyckats i övergången från analogt till digitalt. De är alltså nöjda med de här första månaderna som varit ett pilotprojekt.

Så hur ser framtiden ut?

“Som det ser ut nu är vi jättenöjda och har för avsikt att fortsätta den här resan med Smartvatten. Vi hoppas också kunna inkludera Smartvatten som ett verktyg i vår förvaltningstjänst mot våra kunder och erbjuda fler möjligheten att börja använda tjänsten,” avslutar Sefkan Halbori.

“Vi står inför ett ökat behov hos globala fastighetsägare och kapitalförvaltare som vill förbättra sin digitalisering av processer och ESG-mål. Samarbetet med Savills är ett utmärkt exempel på hur vi inte bara möjliggör en datapunkt utan hur vi kan skapa något av konkret värde, som är skalbart och särskilt för det här kundsegmentet,” säger Joe Hamari, CSO på Smartvatten.

Senaste